Landschapsvisie Hunzedal: hoe staat het ervoor?


Met het programma Natuurlijk Platteland werkt de provincie Drenthe aan de natuuropgave. “We leggen de natuur aan die onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NN). Dat gaat vaak in combinatie met de aanleg van waterbergingen en het verbeteren de landbouwstructuur en recreatiemogelijkheden. De Hunze is één van de acht deelprogramma’s binnen Natuurlijk Platteland,” vertelt Marije Kattenwinkel. “Er is daar al veel gebeurd, maar het is nog lang niet klaar!” Marije is deelprogrammaleider Hunze binnen team Landelijk Gebied. Marije praat ons bij over de huidige stand van zaken met woord én beeld.

“Het gebied is opgeknipt in behapbare deelprojecten, waar we stukje bij beetje aan werken. Met ‘we’ bedoel ik de stuurgroep. Die bestaat uit een vertegenwoordiging van alle partners: de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Tynaarlo, het waterschap Hunze en Aa’s, Het Drentse Landschap en LTO. Onze uitvoeringsorganisatie Prolander voert het secretariaat van de stuurgroep en voert de deelprojecten uit. Daarnaast werken we samen met Drents Particulier Grondbezit en Recreatieschap Drenthe. Onderweg komen we natuurlijk in aanraking met inwoners en grondeigenaren. Die laatste groep hebben we écht nodig,” zegt Marije stellig.

Boeren en bewoners

“Veel van de gronden die we als natuur willen inrichten, worden namelijk nu nog gebruikt door boeren. Met name de medewerkers van Prolander gaan met deze grondeigenaren in gesprek om bijvoorbeeld mee te werken aan de realisatie van natuur óf om de grond aan ons te verkopen. “Inwoners betrekken we door bijvoorbeeld het sturen van nieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Op die manier kunnen zij meedenken over de projecten,” legt Marije uit.”

“Daarnaast komen we onderweg van alles tegen waar we rekening mee moeten houden.  Ondernemers en organisaties met plannen en wensen, veenoxidatie, zonneparken etc.,” somt Marije op. “Om je een concreet voorbeeld te geven: in de Boermastreek zijn er plannen om een ecologische woongemeenschap op te richten. Wij proberen deze plannen zo goed mogelijk te combineren met de natuuropgave door vroegtijdig overleg te hebben met de gemeente, zodat de beide plannen elkaar niet in de weg gaan zitten en elkaar misschien zelfs kunnen versterken!”

Duizenden hectares

De laatste jaren zijn er al duizenden hectares natuur aangelegd in het Hunzedal. De beek kronkelt weer, er zijn moerassen en natte graslanden. In het gebied leven onder meer bevers, otters en heel veel vogelsoorten. Marije: “Hoogtepunten zijn toch wel het LOFAR-gebied, waar natuur is aangelegd in combinatie met het plaatsen van radioantennes op een soort terpen, en het vorig jaar opgeleverde gebied Tusschenwater. Daar leven niet alleen gigantisch veel vogels, maar zijn de bever en de otter ook al gesignaleerd.”

Landschapsvisie

“Maar zoals al gezegd, er moet nog flink veel werk worden verzet voordat de beek weer vrij kan kronkelen van Valthe tot het Zuidlaardermeer. Het filmpje, Landschapsvisie Hunzedal, laat zien hoe je bijvoorbeeld landschapsfuncties kunt combineren en hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Integrale gebiedsontwikkeling doe je tenslotte samen met de omgeving,” vertelt Marije.

Bekijk het filmpje hieronder: