Bijzondere uitblazingskom in Duunsche Landen is aardkundig monument


De Duunsche Landen, ten oosten van Annen, is onderdeel van het Hunzedal. Bijzonder in dit gebied is de 'uitblazingskom'. De ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ is, met een doorsnede van ruim één kilometer, de grootste van Drenthe. Sinds kort is de uitblazingskom een aardkundig monument. ROEG! maakte er een uitzending over.

De kom is met name ontstaan door windwerking tijdens de laatste ijstijd. Daarna is de kom opgevuld met veen, dat vervolgens verdwenen is door ontginning en ontwatering.

ROEG! interviewde Anja Verbers, fysisch geograaf bij Landschapsbeheer Drenthe. Zij deed samen met een groep vrijwilligers en studenten van Van Hall Larenstein onderzoek naar de kom.

Verbers deed vele grondboringen. In de rug van de kom is op 65 centimeter diepte veen te vinden. “Het bijzondere aan het veen is dat het hier groeide toen de ijstijd weer voorbij was. Het is heel zwart van kleur. Dat betekent dat het veen veraard is. Dat is echt het gevolg van verdroging”, vertelt Verbers.
 
Zwart en korrelig veen 
Het veen loopt door tot iets meer dan een meter diepte. Als je de grondwaterspiegel dus verlaagt dan vergaat het veen. Het wordt dan niet alleen zwart, maar het krijgt ook een korrelige structuur. “Als je gaaf veen hebt, dan is het heel mooi roodbruin van kleur en kan je alle plantjes nog heel goed herkennen.”

Meer weten over het ontstaan van de uitblazingskom? Lees: Bijzondere uitblazingskom in Duunsche Landen is aardkundig monument
In de laagte van de kom heeft een pakket veen gelegen. “Voor een deel is het gewonnen om er turf van te maken en voor een deel is het vergaan door het landbouwkundig gebruik van het gebied”, vertelt Verbers.
 
Wonen op de rug
De kom werd niet alleen gebruikt om veen uit te winnen, maar ook om op te wonen. “Als je hier in de omgeving kijkt, dan staan alle boerderijen op de rug”, zegt Verbers. “Door naar de boerderijen te kijken, krijg je een gevoel van dimensie van deze laagte. De laagte is echt enorm, wel een kilometer doorsnede. Dat maakt de kom ook zo uniek.”

Bron: ROEG.TV