Pilot Anloèrdiepje


Om wateroverlast te voorkomen, benutten we beekdalen graag beter voor de opvang van water. Ook versterkt een hogere waterstand de natuur langs de beek. We onderzoeken de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem. De pilot bij het Anloërdiepje is inmiddels begonnen.

Bekijk de reportage.