Tips m.b.t. aanvragen


Sinds de PAS werking is getreden is er veel belangstellingen. Wij hebben diverse foutmeldingen ontvangen met betrekking tot vergunningsaanvragen en meldingen. Graag informeren we u hierover.

AERIUS

Sinds 1 juli wordt het instrument AERIUS volop gebruikt om berekeningen uit te voeren en meldingen te doen. Momenteel wordt het systeem nauw in de gaten gehouden om ernstige storingen zo snel mogelijk op te lossen.  Een overzicht van deze storingen en oplossingen (hot fixes) staan op de website van AERIUS.

Oorzaken

Een mogelijke oorzaak voor een foutmelding is het gebruik van Internet Explorer als browser. Wij raden u aan om een andere browser (chrome, firefox) te gebruiken.

Een foutmelding kan ook worden veroorzaakt door de uitputting van de depositieruimte voor meldingen van een aantal gebieden. Dit leidt ertoe dat de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar is gegaan voor deze gebieden. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van BIJ12.

Wat te doen?

Hebt u een foutmelding? Of bericht dat u geen melding in kunt dienen? Dan adviseren wij u om een print screen te maken en deze berichten op te slaan. Hierna kunt u een vergunning aanvragen. Vermeld u op het aanvraag formulier dat u de aanvraag indient omdat u geen melding meer kon doen. Zodoende hebben wij alsnog uw behoefte aan ontwikkelingsruimte in beeld.

Daarnaast adviseren wij om, aan de hand van de definitie van het projecteffect, te bepalen of er sprake is van een melding- of vergunningplicht. In veel gevallen voldoet het niet om uitsluitend de gewenste situatie te melden en is een verschilberekening noodzakelijk. Zie ook: Projecteffect

Meer informatie over PAS/AERIUS?

Als u vragen heeft over de PAS of AERIUS die algemeen van aard zijn, dan kunt u uw vraag stellen bij de Helpdesk van het PAS Bureau.

Een voorbeeld van een algemene vraag is: welke uitstoothoogte moet ik hanteren?

Hiervoor wordt door het RIVM nog een handleiding opgesteld. In de tussentijd adviseren wij voor Drenthe om de standaardhoogte van vijf meter aan te houden voor natuurlijke ventilatie, tenzij er wordt onderbouwd dat een andere waarde realistischer is. Voor mechanische ventilatie wijzigen de uitgangspunten voor de uitstoothoogte niet ten opzichte van de oude situatie.

Middels deze informatie hopen wij een deel van uw vragen te hebben kunnen beantwoorden. Mocht u toch nog overige vragen hebben of tegen nieuwe problemen aanlopen dan kunt u deze in ieder geval voorleggen aan de Helpdesk van het PAS Bureau. Of u kunt contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC) op 0592 - 36 55 55.