Meest gestelde vragen - maatregelen


Welke typen maatregelen zijn er binnen de PAS te onderscheiden?
De PAS kent twee typen maatregelen. De zogenaamde generieke bronmaatregelen zijn maatregelen die door de landbouwsector worden genomen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Daarnaast worden in alle PAS-gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstof.

Kan worden gegarandeerd dat de maatregelen echt zullen worden uitgevoerd?
Ja. De generieke bronmaatregelen zijn geborgd in een convenant met de landbouwsector en de herstelmaatregelen worden geborgd via uitvoeringsovereenkomsten.

Hoe zien de herstelmaatregelen eruit?
Er zijn veel soorten herstelmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan intensiever begrazen of het verhogen van de grondwaterstand. Meer informatie over de herstelmaatregelen per habitattype is te vinden in het PAS-programma en de gebiedsanalyses.

Zijn de herstelmaatregelen gebaseerd op de best wetenschappelijke kennis?
Ja. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op de herstelstrategieën. Deze zijn ontwikkeld door gerenommeerde onderzoeksinstituten en beoordeeld door externe deskundigen.

Biedt het uitvoeren van herstelmaatregelen extra ontwikkelingsruimte?
Nee. Het uitgangspunt voor de berekening van de ontwikkelingsruimte is een economische groei van 2,5%. De herstelmaatregelen zorgen er mede voor dat de natuurdoelen niet door deze economische ontwikkeling in gevaar worden gebracht.