Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)


Wat is er aan de hand met de PAS?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei.

2018-123 Fochteloërveen

Extra herstelmaatregelen in natuurgebieden

Natuur weerbaar tegen stikstof
MJJ-NatuurlijkPl-24

Programma Natuurlijk Platteland

Beleven, benutten en beschermen
Afbeelding Kaart

In Uitvoering

Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provinci
Schapen (35)

Achtergrondinformatie

Downloads en brochures

Nieuws

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een brief gestuurd aan Provinciale Staten om hen te informeren over de stand van zaken rond de stikstofproblematiek. In deze brief staat de meest actuele informatie dat vandaag ook door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend is gemaakt. lees meer over de stand van zaken.

Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek om een inventarisatie van projecten, en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Lees meer over de veelgestelde vragen over de PAS op de website van Bij12.