Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en heeft als doel ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Op deze pagina's vindt u meer informatie over de PAS.

dwingelderveld