Maatregelen aanpak stikstof (voorheen PAS)


De provincies hebben in het kader van het PAS diverse herstelmaatregelen aangekondigd en uitgevoerd. Na het wegvallen van het PAS hebben de voormalige PAS-partners besloten om deze herstelmaatregelen te blijven doorzetten en uit te voeren. Deze maatregelen blijven minimaal noodzakelijk om uiteindelijk de instandhoudingsdoelstellingen te halen.

2018-123 Fochteloërveen

Extra herstelmaatregelen in natuurgebieden

Natuur weerbaar tegen stikstof
MJJ-NatuurlijkPl-24

Programma Natuurlijk Platteland

Beleven, benutten en beschermen
Afbeelding Kaart

In Uitvoering

Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provinci
Schapen (35)

Achtergrondinformatie

Downloads en brochures