Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)


PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en heeft als doel ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Op deze pagina's vindt u meer informatie over de PAS.

2018-123 Fochteloërveen

Extra herstelmaatregelen in natuurgebieden

Landelijke aanpak uitstoot stikstof
Afbeelding Kaart

In Uitvoering

Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provinci
MJJ-NatuurlijkPl-24

Programma Natuurlijk Platteland

Beleven, benutten en beschermen
Schapen (35)

Achtergrondinformatie

Downloads en brochures