In Uitvoering


Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provincie en waterschappen aan de uitvoering van herstelmaatregelen in de volgende natuurgebieden: Bargerveen, Holtingerveld, Fochteloërveen, Mantingerzand, Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa en Elperstroom.

We houden hierbij rekening met de kwetsbare perioden voor flora en fauna gedurende het jaar. Wanneer sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden of meer ingrijpende maatregelen wordt dit vooraf met de omgeving besproken. De terreinbeherende organisatie, of dat nu Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap of de Bosgroep is, neemt daarvoor het voortouw. Bij de uitvoering van de maatregelen zal hinder voor de gebruikers zoveel mogelijk worden beperkt.

Bekijk de brochure (pdf, 1.3 MB) voor meer informatie.

Afbeelding Kaart