Wat is er aan de hand met de PAS


Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei.

Dit betekent dat vergunningen en andere toestemmingsbesluiten niet konden worden verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS. Vergunningen op grond van het PAS waartegen beroep is ingesteld zullen worden vernietigd. Lopende vergunningaanvragen en vergunningen waartegen bezwaar is ingediend, kunnen niet langer worden gebaseerd op het PAS. Voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd zoals meldingen onder een grenswaarde en beweiden en bemesten moet alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend. De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al onherroepelijk zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten.

Herstelmaatregelen in natuurgebieden

Landelijk is afgesproken dat de herstelmaatregelen in natuurgebieden die onder de PAS vielen wel worden uitgevoerd. Lees meer over de herstelmaatregelen in de Drentse natuur.

Vragen over PAS?

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof leidt tot veel vragen. Helaas hebben we nog niet op alle vragen een antwoord.

Graag wijzen we u op de volgende mogelijkheden:

  1. De website van BIJ12. Dit is de website van de gezamenlijke provincies. Zodra meer informatie bekend wordt over hoe we omgaan met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dan vindt u op deze pagina meer informatie. Ook staat hier een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden: www.BIJ12.nl
  2. Provincie Drenthe: Telefonisch op telefoonnummer (0592) 36 55 55. Het algemene nummer is bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur. Let op! Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen een antwoord.