Nationaal Park Drentsche Aa


Het beekdallandschap van de Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdalen van Nederland. Door de inspanningen van het provinciaal bestuur van Drenthe en Staatsbosbeheer vanaf de Tweede Wereldoorlog is dit gebied voor een belangrijk deel in zijn historische vorm behouden gebleven.

De natuurwaarden van het gebied zijn zo groot, dat het gebied niet alleen een nationaal park is, maar het kerngebied ook is aangewezen als Natura 2000-gebied. In het gebied liggen zeer bijzondere natuurgebieden, zoals de dotterbloemhooilanden langs de beken, de oude bossen en bronnen, de schrale graslanden op de flanken en de heidevelden van het Balloërveld en het Eexterveld. Het nationaal park kent het hoogste aantal plantensoorten per hectare van Drenthe.

Opvallend zijn de hooilanden, die in het voorjaar paars gekleurd zijn door de duizenden bloeiende orchideeën. Maar ook voor vissen, vogels, vlinders, libellen en reptielen is het gebied van groot belang.

Drentse Aa Schipborg 24-6-08 (3)

Het Drentsche Aa-gebied is niet alleen een nationaal park, maar sinds 2007 ook een Nationaal Landschap. Het totale Drentsche Aa gebied is hierdoor uitgebreid tot 34.000 hectare, zich uitstrekkend van het brongebied in Midden-Drenthe tot de benedenloop in de provincie Groningen.

Missie

De instelling van het gebied als nationaal park heeft als doel om van natuur en landschap te behouden, te herstellen waar nodig en verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn de doelen vanuit Natura 2000 en het behoud van de biodiversiteit leidend.

Omdat het gebied een zeer belangrijke menselijke factor kent zijn ook de economische ontwikkelingsmogelijkheden een punt van aandacht. In het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) is de visie op het totale Drentsche Aa-gebied vastgelegd.