Internationaal Natuurpark Veenland


Vroeger was het Bourtanger Moor een schier eindeloos gebied met een geschatte omvang van 200.000 ha. Het was het grootste aaneengesloten veengebied van Centraal-Europa. Dit onherbergzame en voor de mens vijandige natuurlandschap is in de loop van zes eeuwen grondig veranderd. In Drenthe is het Bargerveen - een Natura 2000-gebied -  het enige restant van formaat dat is overgebleven van dit onmetelijke gebied.

Bargerveen 14-6-05 (51)

Aan de Duitse kant van de grens zijn ook nog enkele goed ontwikkelde hoogveenrestanten overgebleven. Samen met het omringende historische ontginningslandschap vormen deze gebieden samen het Internationaal Natuurpark Veenland.

Bijzonder landschap

Het natuurpark is een grensoverschrijdend gebied met ruimte voor recreatie, natuurliefhebbers en ontdekkers van culturele schatten. Ontginning, turfwinning en de daarop volgende landbouw hebben hun stempel gedrukt op het landschap. Restanten van oorspronkelijk en hersteld hoogveen met een unieke flora en fauna worden afgewisseld door diverse vormen van oud en nieuw cultuurlandschap. Heel bijzonder is de bovenveencultuur, een kleinschalig landbouwlandschap op onontgonnen hoogveen.

Bargerveen 16-6-08 (21)

Het Natuurpark biedt een breed scala aan landschappen vol kleur, van paarse heidevelden en goudgele graanvelden tot donkerbruine turfwinningsgebieden.

Bargerveen meerstal 13-06-12 (13)

De nog aanwezige hoogveengebieden vormen het leefgebied voor talrijke met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten.


Zie ook