Geopark de Hondsrug


De Hondsrug en zijn omgeving vormt een uniek geologisch gebied dat zijn huidige vorm heeft gekregen in de twee laatste ijstijden. Het is erkend als UNESCO Global Geopark.

HondsrugUNESCOgeopark

Het beslaat een groot deel van de vijf oostelijke gemeenten in Drenthe en van de gemeente Haren en een deel van de stad Groningen, van de Martinitoren tot aan de Duitse grens in het zuiden, en van Assen in het westen tot aan Buinerveen in het oosten.

Ook het Hunzedal en het Nationaal Park Drentsche Aa behoren tot het Geopark de Hondsrug. Vier gebieden zijn zo waardevol dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied: Drouwenerzand, Drentsche Aa, Bargerveen en Elperstroom.

Kaart Geoparkbegrenzing de hondsrug

Geopark de Hondsrug werd in 2013 als eerste gebied in Nederland erkend als European and Global Geopark.

Deze geoparken hebben sinds november 2015 de status UNESCO Global Geopark.

De belangrijkste redenen voor deze status zijn:

  • De bijzondere geologische en cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis
  • De bijzondere natuur- en landschapswaarden
  • De wijze waarop het Geopark zich inzet voor gebiedsontwikkeling

Valthe 12-6-06 (14)

Inspireren

Het Geopark wil mensen inspireren om samen de toekomst van hun streek met vertrouwen tegemoet te gaan. Inwoners, bedrijven, organisaties en onderwijs maken samen het Geopark tot wat het nu is.

Bewoners en bezoekers worden zich meer bewust van de unieke kwaliteiten van het gebied. Ook zullen meer mensen het Geopark komen bezoeken vanwege de bijzondere geologische kenmerken en de schoonheid van het afwisselende landschap.

Kansen voor het gebied

Geopark de Hondsrug richt zich op de inwoners, het onderwijs en het toerisme.

De talloze verhalen over bewoners die door de eeuwen heen het gebied hebben bevolkt worden steeds belicht vanuit de ondergrond: de geologische ontstaansgeschiedenis.

Dat doet het park door de inzet van gidsen, kaarten, een foto-archief en filmmateriaal. Ook wordt ieder jaar in mei de Geoweek georganiseerd.

Op de Hondsrugacademie wordt door middel van lezingen en cursussen inzicht gegeven in de kleurrijke ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie.

De geologische en cultuurhistorische identiteit zijn niet alleen een inspiratiebron voor recreatie en toerisme, maar ook voor ruimtelijke ontwikkelingen, streekeigen producten, culturele activiteiten en oude en nieuwe gebruiken.

Bronneger 12-6-06 (21)

Expedities

Het verhaal van de Hondsrug wordt verteld aan de hand van negen expedities.

Elke expeditie begint in een Expeditiepoort: een museum of een bezoekerscentrum met een permanente Geoparkexpositie. Daarnaast bestaat de expeditie uit Hotspots in het Hondsruggebied.

Hotspots zijn plaatsen waar een deel van het verhaal zichtbaar is. Het kunnen plekken in het landschap zijn maar ook bijvoorbeeld kleine musea of een informatiecentrum.

Voor elke expeditie is een Expeditiegids gemaakt. Deze handzame gidsjes vertellen het verhaal van het thema en  nemen de lezer mee het Hondsruggebied in. Naar de Expeditiepoort en naar de  talloze hotspots. Ook staan er fraaie routes in beschreven.

Inmiddels zijn al acht expedities ontwikkeld: IJstijden, Prehistorie, Veen, Kunst, Sporen van strijd, Natuur, Bossen en Water. De expeditie Boeren is in voorbereiding.

Weerdinge 16-01-11 (88)

Project UNESCO Geopark Coöperatie, een samenwerkingsproject van de geoparken De Hondsrug en TERRA.Vita (Dld) en de provincie Drenthe

Terra Vita

De provincie Drenthe en de UNESCO Global Geoparken De Hondsrug en TERRA.vita (Dld.) zijn een samenwerkingsproject gestart om grensoverschrijdend de bekendheid en zichtbaarheid en daarmee de bezoekersaantallen van beide geoparken te vergroten.

Het project UNESCO Geopark Coöperatie wordt in het kader van het Interreg Va-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de deelstaat Niedersachsen.

De uitvoering van het project versterkt de vrijetijdseconomie in beide geoparken en de samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. De verwachting is dat dit op langere termijn leidt tot meer werkgelegenheid in de toeristische sector en in onderwijs en wetenschap.

Natur- und Geopark TERRA.vita is te vinden in de regio Osnabrück, op slechts anderhalf uur rijden van Geopark de Hondsrug.

Het project heeft een looptijd van een jaar, de totale kosten bedragen € 50.000,--.

Hiervan is € 25.000 afkomstig uit het Interreg Va kaderproject Net(z)werk+; € 5.000,-- van de provincie Drenthe en € 5.000,-- van Natur- und Geopark TERRA.vita. De overige €15.000,-- bestaat uit personele inzet van de drie projectpartners.

Zie ook www.geoparkdehondsrug.nl en   http://www.geopark-terravita.de/

Mede mogelijk gemaakt door

Wat is een Geopark?

Een geopark is een gebied met een eigen unieke geologische geschiedenis. Het geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven deze elementen het Geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden. Het uiteindelijke doel van een Geopark is deze identiteit te gebruiken voor een duurzame economische ontwikkeling. Het versterken van de toeristische sector is daarbij een belangrijk uitgangspunt.