Nationaal Park Dwingelderveld


Nationaal Park Dwingelderveld is een uniek natuurgebied. Het bevat het grootste aaneengesloten natte heideterrein  van West-Europa. Maar er is meer. De jeneverbesstruwelen behoren tot de best ontwikkelde van Europa met veel bijzondere paddenstoelen, mossen en korstmossen.

Bovendien telt het gebied meer dan 60 vennen. In veel vennen - de veentjes - komt hoog­veen voor, een in West- Europa zeldzaam natuurtype. Het is juist de combinatie van droge en natte heide met veentjes, heideplassen, jeneverbessen en hoogvenen die uitermate waardevol en uniek is in Europa.

Dwingelderveld (2)

Niet voor niets is het Dwingelderveld aangewezen als Natura 2000-gebied.

Inrichting

In de periode 2008-2014 is een grootschalig herstelprogramma uitgevoerd. Het project richtte zich vooral op het verbeteren van de waterhuishouding en de vergroting van de oppervlakte heide. Door het project is een grote oppervlakte voormalig landbouwgebied in het hart van het park toegevoegd aan de natuur.

Dwingelderveld (1)

Bovendien is de natuurlijke waterhuishouding hersteld. De heide wordt daarmee weer een stuk natter. Daardoor krijgen zeldzame planten en dieren de kans om te overleven en zich uit te breiden. Bovendien kan het Dwingelderveld bij extreme neerslag veel meer water vasthouden. Dat is goed nieuws voor de burgers van Meppel, die daardoor minder gauw natte voeten krijgen.

Op pad

Fiets- en wandelpaden, natuurpaden en ruiterroutes bieden u volop de gelegenheid om de natuur te ontdekken. Aan de westkant van de grote open heide ligt het bezoekerscentrum. U bent er daar van harte welkom! Adres: Benderse 22,7963 RA Ruinen (T 0522-472951).

Dwingelderveld (3)