Kaart Ammoniak en veehouderij


De kaart Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) geeft aan waar in Drenthe de zeer kwetsbare gebieden liggen. In de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald wat wel en niet is toegestaan binnen de aangewezen gebieden. De beperkingen gelden alleen voor dierenverblijven van veehouderijen en ook alleen voor nieuwe situaties, bij het oprichten en uitbreiden. De Drentse gemeenten zijn verplicht om de kaart WAV te gebruiken als toetsinstrument bij een vergunningsaanvraag.

Naar de kaart Wet Ammoniak en veehouderij.