Biodiversiteit


Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in hun ecosysteem op hun specifieke plek in het landschap. In Drenthe vinden we die vooral terug in onze natuurgebieden en onze rijke landschappen. Maar ook steden en dorpen bergen een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. De afgelopen 20 jaar is veel geïnvesteerd in het behoud van onze biodiversiteit door de aanleg van het Natuurnetwerk Drenthe (NND). Inmiddels zijn hier goede resultaten mee bereikt. De verdere achteruitgang in biodiversiteit is hierdoor afgeremd, maar nog niet gestopt.

Projecten

Veel planten en dieren zijn teruggekeerd of weer toegenomen in aantal. Dit is vooral te danken aan het natuurbeheer binnen de NND. Daarbuiten zien we een steeds verdere afname van de biodiversiteit. Daarom stimuleert de provincie Drenthe projecten die de biodiversiteit versterken. De projecten zijn gericht op het tijdig nemen van maatregelen om bedreigde planten en diersoorten, de zogenoemde Rode-lijstsoorten, te beschermen, hun biotoop te herstellen en de bekendheid over deze planten en dieren te vergroten. In de afgelopen jaren heeft de provincie projecten uitgevoerd ten gunste van de vlinders van hoogveengebieden, bijzondere planten en dieren van heischraal grasland zoals valkruid en zandhagedis en de stengelloze sleutelbloem.

Veenbesblauwtje