Actualisatie AERIUS 13 januari 2022


In de week van 13 januari 2022 vindt een actualisatie plaats van zowel AERIUS Calculator als AERIUS Monitor. In principe wordt zo’n actualisatie 1 keer per jaar doorgevoerd. Soms met grotere, soms met kleinere aanpassingen. Maar wel met effect op de vergunningverlening, die vooral voor lopende aanvragen ingrijpend kan zijn.

Deze keer zorgt de actualisatie in AERIUS Calculator (het rekeninstrument voor toestemmingverlening) voor de grootste veranderingen, omdat het kabinet deze zomer heeft besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. Voorheen werd er enkel met een maximale rekenafstand voor wegverkeer gerekend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webpagina van BIJ12.

Wat betekent dit voor de lopende aanvragen en ontwerpbesluiten?

Na de actualisatie kan de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2021 (de versie na actualisatie) anders zijn dan bij doorrekenen met de huidige versie van AERIUS Calculator 2020.

  • AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument bij toestemmingverlening en er moet door de provincie Drenthe bij vergunningverlening gerekend worden met de meest recente versie die beschikbaar is.
  • Voor lopende aanvragen waarop geen definitief besluit genomen kan worden vóór 13 januari 2022, zal na deze datum een nieuwe berekening nodig zijn, uitgevoerd in de nieuwste versie van AERIUS Calculator.
  • Dit betekent dat de provincie Drenthe geen ontwerpbesluiten meer zal en kan nemen voorafgaand aan de actualisatie, omdat de termijn van ter inzagelegging zal overlappen met de releasedatum van de nieuwe versie van AERIUS Calculator.

Vragen

Heeft u vragen? Op de website van BIJ12 staat de Helpdesk voor Stikstof en Natura 2000. De Helpdesk helpt met het beantwoorden van alle vragen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000. Voor informatie over de Drentse aanpak stikstof en contactgegevens kunt u kijken op ‘Aanpak stikstof Drenthe’.