Documenten VTH


De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed. Dat willen we graag zo houden. De provincie Drenthe spant zich samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen in voor behoud en verbetering van het milieu. Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen en het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven.

Beleids- en uitvoeringskaders

De documenten op deze pagina vormen de beleidskaders en uitvoeringskaders waarmee de provincie Drenthe op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving werkt.

Wij proberen de pagina volledig en actueel te houden. Laat het ons weten in het geval u bepaalde onderwerpen of documenten mist.