Energie

Het werken aan een duurzame energiehuishouding is van grote betekenis voor de Drentse economie. We helpen mee aan het beperken van de klimaatverandering en we worden minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De provincie Drenthe spant zich in voor de overgang naar een duurzame energie-economie. Dat doen we niet alleen, maar samen met anderen We voeren ons energieprogramma uit. Daarnaast zorgen we ook voor beleid voor bijvoorbeeld windenergie en bodemenergie. We kijken ook naar de langere termijn. Daarvoor ontwikkelen we een strategie voor 2020 en kijken we ook alvast naar 2050.

Expeditie Energieneutraal wonen in Drenthe

energieexpeditieIn 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. Samen met andere partijen gaan we daar mee aan de slag in de Expeditie Energieneutraal wonen.

Energiestrategie 2012-2020

De weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding is lang. Het provinciale beleidsdoel is afgeleid van het Europese en landelijke doel.

Energielandgoed Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van B&W van de gemeente Tynaarlo hebben de handen ineengeslagen om gedeelde ambities te realiseren. Zij willen de mogelijkheid bieden om op het terrein van Groningen Airport Eelde een grootschalige zonne-akker aan te leggen. Deze zonne-akker moet onderdeel worden van een ‘energielandgoed’.

zonneakker_button
Bouwen
Biomassa
E-college
Drentse Green Deals
Energietransitieparken
Energieatlas
Groen Gas
Energy Valley
Warmte Koude Opslag
Water
Zonne-energie
Windenergie