Zonneladder


Bij het toepassen van onze maatwerkbenadering voor zonneakkers kijken we als eerste waar een initiatief thuis hoort op de Zonneladder. De Zonneladder brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties: pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt

zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. De ladder bevat drie tredes:

  1. Gebouwgebonden; zon op dak
  2. Grondgebonden; zon op maaiveld (binnen de stedelijke omgeving)
  3. Grondgebonden; zonne-initiatieven met maatschappelijk draagvlak (buiten bestaand stedelijk gebied)

Meer hierover kunt u lezen in de brochure (pdf, 6.3 MB).

afbeelding zonneladder