Van idee naar realisatie


Voor het ontwikkelen van zonneparken is in Nederland een vergunning nodig. De gemeente is hiervoor, normaal gesproken, het bevoegde gezag. In sommige gevallen kan de gemeente op grond van het bestaande bestemmingsplan een vergunning verlenen, maar in de meeste gevallen staat het plaatsen van grondgebonden zonne-installaties nog niet beschreven in het bestemmingsplan.

Om dan toch een vergunning te kunnen verlenen zal de gemeente moeten afwijken van het bestemmingsplan of een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan moeten opstarten. Op dat moment schuift de provincie aan tafel.