Zonneakkers


In Nederland en ook in Drenthe zijn zonnepanelen niet meer weg te denken, want de zon is een onuitputtelijke energiebron. Op daken van woningen is de ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen beperkt. Daarom wordt er naast daken ook steeds meer gekeken naar grotere parkopstellingen, zogeheten zonneakkers.

Vragen en antwoorden

Van idee naar realisatie

Voor het ontwikkelen van zonneparken is in Nederland een vergunning nodig. De gemeente is hiervoor in de meeste gevallen, het bevoegde gezag. Soms moet de gemeente afwijken van het bestemmingsplan of een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan opstarten. Op dat moment schuift de provincie aan tafel.

Beleid van de provincie

De provincie wijst en sluit op voorhand geen locaties uit. De beoordeling of een specifiek initiatief past bij de eigenschappen en kwaliteiten van een specifieke plek zien wij als maatwerk. Graag gaan wij met u in gesprek om tot passende voorstellen te komen.

Zonneladder

Bij het toepassen van onze maatwerkbenadering voor zonneakkers kijken we als eerste waar een initiatief thuis hoort op de Zonneladder. De Zonneladder brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties.

Locaties Zonneakkers

Er zijn verschillende mogelijkheden voor koppeling van bepaalde locatiefuncties aan de ontwikkeling van zonneakkers.

Brochure

De brochure 'Ruimte voor zonne-energie in Drenthe' informeert u over de ruimtelijke mogelijkheden voor zonneakkers in Drenthe.