Subsidie voor productie van biogas met mono-mestvergister in Drijber


Voor de realisatie van een mono-mestvergister en de aansluiting op een bestaande biogasleiding verleent provincie Drenthe een eenmalige subsidie van €105.000,-- aan Maatschap Hoving in Drijber. De maatschap gaat met dagverse koemest biogas produceren in de mono-mestvergister. Dit gas wordt bij Attero in Wijster opgewerkt naar aardgaskwaliteit dat geschikt is voor het aardgasnet. Daarvoor wordt de vergister aangesloten op een bestaande biogasleiding die van Nieuweroord naar Attero loopt.

Deze biogasleiding is in 2015 aangelegd tussen Kloosterman in Nieuweroord en Attero in Wijster om het geproduceerde biogas bij Attero op te werken naar groengas ofwel aardgaskwaliteit. Provincie Drenthe subsidieerde de aanleg met hulp van Rijksmiddelen met als uitgangspunt om meerdere aansluitingen op deze leiding te realiseren. “Deze eenmalige subsidie aan de maatschap Hoving is een logisch vervolg op de aanleg van de biogasleiding. Hiermee kunnen we laten zien dat het werkt. Bovendien durft Hoving de stap te zetten naar de productie voor groen gas en daarmee is de maatschap een voorbeeld voor boeren in de omgeving. Het zou heel mooi zijn als meer boeren dit voorbeeld gaan volgen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Het voordeel van biogas is, als het wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit, dat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur voor aardgas. Dit zorgt voor relatief lage maatschappelijke kosten. Daar komt bij dat de door de inzet van mono-mestvergisting op veehouderijen de uitstoot van ammoniak en stikstof vermindert. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door de combinatie van urine en mest op de stalvloer. Voor een goede productie van biogas wordt de mest dagvers in de vergister gebracht waarna het verder wordt verwerkt in een gesloten systeem.