Subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’


De provincie Drenthe opent per 1 juni 2022 de subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening van 200.000 tot 1.000.000 euro. Met de subsidie kunnen deze bedrijven laten onderzoeken welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn binnen het productieproces. De voorwaarden om in aanmerking te komen draaien echt om de energierekening, dus ook als er geen sprake is van SBI 2 als bedrijfscode, kunnen bedrijven aanspraak maken op deze subsidie.

Hiermee krijgen ze  inzicht in bijvoorbeeld het voorkomen van warmteverlies en in optimalisatie van dit proces, en kunnen vervolgens maatregelen gaan nemen om energie te besparen. De subsidie is per 1 juni aan te vragen en bevat in totaal 200.000 euro. Ieder bedrijf dat in aanmerking komt kan maximaal € 30.000,-- subsidie per productielocatie aanvragen. De subsidie mag maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedragen.

Drenthe kent ongeveer honderd zogeheten energie-intensieve industriële bedrijven: deze hebben productieprocessen met een hoog energiegebruik. Ze zijn actief in de sectoren metaal, chemie, voedingsmiddelen, bouwmaterialen en diervoeders.

Voor de industrie en het MKB die de meeste energie gebruiken heeft de provincie al eerder stimuleringsregelingen vastgesteld. Zo kunnen de elf meest complexe bedrijven met het allerhoogste gasgebruik sinds 2020 gebruikmaken van de provinciale ‘No cure no pay’-garantieregeling voor grote energiestudies. Voor de middelgrote bedrijven die zowel aardgas als elektriciteit gebruiken, niet onder het MKB vallen, maar wel jaarlijkse energielasten hebben tussen € 200.000,-- en € 1.000.000,-- is nog geen stimuleringsregeling voor energieonderzoek beschikbaar. De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ moet daar verandering inbrengen.

De ervaring leert dat het stimuleren van energieonderzoek daadwerkelijk leidt tot grotere energiebesparingen dan de wettelijk verplichte maatregelen die vooral gericht zijn op efficiëntieverbeteringen. De provincie verleende tot nu toe twee incidentele prestatiesubsidies voor energieonderzoeken bij middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hebben de uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd en daarmee substantiële energiebesparingen en CO2-reductie gerealiseerd.

De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ bevat in totaal € 200.000,-- en treedt op 1 juni 2022 in werking. Ieder bedrijf dat in aanmerking komt kan maximaal € 30.000,-- subsidie per productielocatie aanvragen. De subsidie mag maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedragen.

Meer informatie en aanvragen