MKB energiescans en begeleidingstraject


Voor MKB-ondernemers bestaat de mogelijkheid om een gratis energiescan aan te vragen, waarna een adviesbureau namens de provincie een energiescan uitvoert. Hieruit volgen adviezen van experts die aangeven hoe het bezochte bedrijf energie kan besparen. De energiescans worden gefinancierd door de provincie en zijn beschikbaar voor bedrijven die hebben voldaan aan de informatieplicht. Na twee succesvolle rondes in voorgaande jaren is in 2020 een Europese aanbestedingsproce­dure doorlopen voor het uitvoeren van een nieuwe ronde MKB energiescans bij 700 bedrijven in Drenthe. Ondernemers die een MKB energiescan hebben laten uitvoeren krijgen desgewenst advies en begeleiding bij de uitvoering van de adviezen. De opdrachtnemer heeft de eerste 50 scans uitgevoerd in 2020.

Meer informatie op de website van Klimaatroute