Meetkoffer


De provincie biedt bedrijven in de procesindustrie de mogelijkheid om hun energiegebruik gedetail­leerd in beeld te brengen met behulp van de zogeheten meetkoffer. Inzicht leidt tot besparing: vanuit die gedachte stelt de provincie Drenthe deze meetkoffer beschikbaar voor bedrijven die veel energie gebruiken. Met de meetkoffer krijgen bedrijven meer inzicht in het stroomverbruik in hun bedrijfsproces. De koffer blijft gemiddeld 4 maanden bij een bedrijf en na afloop van de meetperiode worden de gegevens van de metingen geanalyseerd en besproken met het bedrijf. Vervolgens kanhet bedrijf dan op basis van het advies energiebesparende maatregelen treffen. De provincie Drenthe doet dit om bedrijven in staat te stellen gericht energie te besparen en daarmee hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Uiteindelijk helpt dat bedrijven bij hun duurzame toekomst inclusief (het behoud van) de werkgelegenheid in Drenthe.