Kennisnetwerk Energy Leaders Drenthe (ELD)


ELD heeft als doel kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen energie­coördinatoren van de energie-intensieve industrie in Drenthe te bevorderen. Tijdens de ELD-bijeenkomsten wisselen de deelne­mers kennis en ervaringen uit en bespreken ze met experts vanuit verschillende invalshoeken over kansen voor de verdere verduurzaming van hun bedrijven. In 2020 zijn vier (online) bijeenkomsten georganiseerd.