Gedragsonderzoek drijfveren MKB


De provincie heeft in 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de drijfveren van MKB-bedrijven om energiemaatregelen te nemen of daar stappen in te zetten. Uit het onderzoek is gebleken dat er veel factoren zijn die invloed hebben op het uitstellen of niet uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo maakt de hoeveelheid informatie het lastig om de juiste keuzes te maken. Maar ook weerstand blijkt een rol te spelen. Ondernemers willen niet gedwongen worden, zijn sceptisch, of weten gewoon niet waar ze moeten beginnen.