Garantieregeling energiestromenonderzoek energie-intensieve industrie


Veertig energie-intensieve industriële bedrijven in Drenthe (de zogeheten top 40) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groot deel van het totale energiegebruik van het Drentse bedrijfsleven. Het gaat om bedrijven met complexe productieprocessen en een hoog tot zeer hoog energiegebruik, met name aardgas. De provincie stimuleert deze groep om een uitgebreide energiestudie te laten uitvoeren. Doel van de uitgebreide energiestudie is het identificeren van mogelijke conceptuele wijzigingen in het productieproces, waardoor een forse reductie van het energiegebruik kan worden gerealiseerd. De provincie heeft in samenwerking met de Drentse Energie Organisatie (DEO) een garantieregeling ontwikkeld. De regeling vormt een vangnet (no cure, no pay) voor de bedrijven als er geen concrete mogelijkheden uit de uitgebreide energiestudie komen. Dit werkt voor de bedrijven drempelverlagend om een dergelijke studie uit te laten voeren. In 2020 is bij zeventien bedrijven uit de top-40 een pre-scan uitgevoerd om te beoordelen of de bezochte bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de garantieregeling. Daarnaast is de garantieregeling in 2020 bestuurlijk vastgesteld en heeft DEO budget ontvangen om de regeling in de komende jaren te kunnen uitvoeren.