Netwerk Energy Leaders Drenthe (ELD)


De Energy Leaders Drenthe (ELD) is een samenwerking tussen de energiecoördinatoren van Drentse Industriebedrijven. Zij trekken in dit netwerk samen op als het gaat om de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Het netwerk realiseert versnelling door kennis en informatie te delen en samen aan de slag te gaan met het uitvoeren van energiemaatregelen. Tijdens de ELD-bijeenkomsten wisselen de deelne­mers kennis en ervaringen uit en bespreken ze met experts vanuit verschillende invalshoeken over kansen voor de verdere verduurzaming van hun bedrijven.

Meer informatie? Neem contact op met de procesbegeleiders Maarten Bunnik of Bienke Venema via energyleaders@drenthe.nl.