Energietoezicht bij vergunningsplichtige bedrijven


De provincie onderzoekt met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) hoe en wanneer de bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag een vergunning kunnen krijgen met een passend energie voorschrift. Het doel is om te zorgen dat bedrijven die vallen onder het provinciaal bevoegd gezag een vergunning hebben met een adequate energieparagraaf. De RUD heeft het energietoezicht bij al haar provinciale bedrijven in 2020 afgerond. Daarmee heeft de RUD de basis gelegd voor een verdere verbetering van het energiebeheer met behulp van het VTH-instrumentarium. Het betrof een eenmalige opdracht met als doel om tot een structurele aanpak te komen.