Energieadviseur programma Ik Ben Drents Ondernemer


Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) is een programma van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, MKB-fonds Drenthe, gemeenten en kennisinstel­lingen gericht op brede ondersteuning van het Drentse MKB. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, webinars, workshops, 1-op-1 ondersteuning en vouchers. De IBDO-energieadviseur fungeert als sparringpartner voor onderne­mers die willen verduurzamen en makelaar tussen ondernemers met een adviesvraag en kennisleveranciers. In 2020 heeft de IBDO-energieadviseur 67 MKB-ondernemingen energieadvies gegeven (zestien met als doel uitbreiding en 51 voor inhoude­lijk advies). Daarnaast hebben de IBDO-adviseurs ondernemers actief geadviseerd over de financieringsmogelijkheden van de Drentse Energie Organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Ik Ben Drents Ondernemer.

Liever een andere adviseur?

Wilt u liever een andere adviseur inschakelen op het gebied van energietransitie? U kunt dat financieren met de MKB Advies Voucher.

Meer informatie over de MKB Advies Voucher.