Ontzorgingsprogramma verduurzaming Maatschappelijk vastgoed


Eind september 2020 publiceerde het Ministerie van BZK de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. De middelen zijn bedoeld om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van gebouwen. De provincie heeft in 2020 het projectplan geschreven en het Ministerie van BZK heeft een subsidie van € 1,8 miljoen toegekend. Het beoogde doel is het begeleiden van 150 tot 160 kleine maatschappelijk vastgoedei­genaren in hun verduurzamingsopgaven en circa 75 tot 100 gebouwen verduurzamen in 2021 t/m 2023. Er zijn elf energie­scans uitgevoerd in dorpshuizen, vijf dorpshuizen hebben n.a.v. de energiescan inmiddels maatregelen uitgevoerd.

Meer informatie: Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed