Energiebespaarlening van het Warmtefonds


Het Nationaal Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord dat meerjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente biedt voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De Energiebespaarlening stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. De provincie draagt financieel bij aan het Nationaal Warmtefonds, waardoor inwoners en VvE’s in Drenthe een extra rentekorting van 1% op de Energiebespaarlening krijgen. In 2020 zijn er 850 leningen verstrekt en 2 leningen aan Vereniging van Eigenaren (VvE), waar in totaal 45 apparte­menten onder vallen. Dit heeft geresulteerd in een investering van circa € 11,5 miljoen in energiemaatregelen in de provincie Drenthe.

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Warmtefonds.