Netcongestie


Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Provincie Drenthe werkt samen met Tennet, Enexis en Rendo aan het verzwaren en verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe.

De provincie Drenthe werkt hieraan op meerdere fronten. Zo heeft ze een inventarisatie laten uitvoeren naar de problematiek rondom netcongestie en systeemintegratie. Door middel van het onderzoeken van projecten is getracht een lijn te ontdekken in problematiek en eventuele oplossingsmoge­lijkheden. Met de uitkomsten wil de provincie bekijken hoe de onderzochte projecten in komende jaren alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie over netcongestie vindt u hier.