Energiesysteem


We geven sturing aan de ontwikkeling van het Drentse energiesysteem en bieden een beter klimaat voor duurzame initiatieven en innovaties in Drenthe. De vraag naar elektriciteit, warmte, nieuw gas en biomassa gaat sterk groeien. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden op de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

Het elektriciteitsnet kan de huidige sterke groei van de elektriciteitsproductie met zon en wind niet aan. Wij ondersteunen initiatiefnemers bij het toepassen van innovatieve technieken om de aansluiting van de energieprojecten, nu en in de toekomst, mogelijk te maken.

We verwachten dat het gebruik van waterstof als energiedrager een grote rol gaat spelen in de verduurzaming van Nederland. We ondersteunen en financieren daarom verschillende waterstofprojecten.

Zo heeft Drenthe in 2050 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem, dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken.

Projecten waar we aan werken