Drentse Energie Organisatie


De Drentse Energie Organisatie (DEO) is het Energiefonds van de Provincie Drenthe.

DEO heeft als doel het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Zij doet dit door het verstrekken van financieringen aan
duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten. Daarnaast kunnen ondernemers,
verenigingen en stichtingen de stap naar verduurzaming zetten met een Energielening Drenthe.