Communicatie


Wij vinden het belangrijk dat iedere Drent kan bijdragen aan de energietransitie. Daarom vertellen we overal in Drenthe welke mogelijkheden iedereen hiervoor heeft. We maken gebruik van samenwerkingsverbanden, organisaties, netwerken en evenementen. Met ieder zijn eigen communicatiekanalen, middelen en platformen.

Projecten waar we aan werken