Biomassa uit natuur en landschap


In de toekomst is onze economie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Dat kan dankzij duurzame energietechnieken. De natuur levert daarvoor belangrijke grondstoffen. De economie van de toekomst noemen we Biobased Economy. Biomassa is de grondstof voor deze economie.

Hoeveelheid biomassa in Drenthe

De provincie heeft onderzoek laten doen naar biomassa in Drenthe. Er is onderzocht hoeveel biomassa er in het Drentse landschap is. En wat de mogelijkheden ervan zijn. Het onderzoek is gerapporteerd in ‘Biomassa uit het landschap in Drenthe’.

In het rapport staat dat in Drenthe jaarlijks uit natuur en landschap circa 100.000 ton aan droge stof overblijft. Deze stof kun je gebruiken voor de productie van energie. Hiermee kun je circa 1,7 PJ aan energie opwekken. Dit is hetzelfde als wat je opwekt met 55 miljoen kubieke meter aardgas, voldoende voor het gebruik van circa 31.000 huishoudens.

Naar een energielandschap

De provincie heeft de praktische mogelijkheden verkend om van een bestaand landschap een energielandschap te maken. Het doel daarbij was: meer biomassa uit het landschap gebruiken voor de productie van energie. Hierover is gerapporteerd in Schetsschuit Energielandschap Reest.
Het gebied dat hiervoor werd onderzocht is een deel van de gemeente De Wolden. In de rapportage staat dat voor dit gebied biomassa een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energievoorziening.

Daar zijn wel gerichte maatregelen voor nodig. Met deze maatregelen is het haalbaar om de bijdrage uit biomassa aan de gasvoorziening te vergroten. Het gaat om de gasvoorziening van circa 2900 woningen. Hiervoor kan de bijdrage van biomassa van 35% naar 82%. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan een verlaging van de beheerkosten van natuur en landschap.