Energietransitieparken


Op een energietransitiepark (ETP) staan meerdere bedrijven. De bedrijven op een ETP werken op verschillende gebieden met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars kennis zodat ze niet alles zelf hoeven te doen of te leren. Ook werken ze samen om het werk in de bedrijven zo handig mogelijk te organiseren.

Een voorbeeld van de samenwerking op een ETP is het gebruiken van de warmte die afkomt van het ene bedrijf voor het andere bedrijf. Een ander voorbeeld van samenwerken is dat ze met elkaar nieuwe technieken voor verwerking en opwekking bespreken en regelen. Bijvoorbeeld hoe ze grondstoffen uit afval kunnen halen. Of hoe ze duurzame brandstoffen kunnen maken zoals groen gas.

De overheid vindt energietransitieparken belangrijk. Ze wil graag dat er anders en zuiniger met energie wordt omgegaan. Een ETP is een goede manier om dit voor elkaar te krijgen. Op het park wordt anders en zuiniger omgegaan met elektriciteit en warmte. Het park is dus een handige plek voor bedrijven die warmte nodig hebben in hun bedrijf. Of voor bedrijven die juist veel warmte afgeven.

Energietransitieparken in Drenthe

In Drenthe wordt gewerkt aan vier energietransitieparken. Dit zijn:

 • ETP Midden-Drenthe (in Wijster)
 • ETP Europark (in Coevorden)
 • ETP Emmtec Services (in Emmen)
 • ETP Gasselternijveen

ETP Midden-Drenthe

Op het ETP in Wijster werken vijf partijen samen. Dit zijn:

 • Attero
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Energy Valley
 • Provincie Drenthe

Uit elke organisatie denken mensen mee over de energietransitieparken. Deze mensen zitten in het kernteam of in de stuurgroep. In het kernteam zitten medewerkers die veel weten van de onderwerpen waar het over gaat. In de stuurgroep zitten de bestuurders en directeuren. De vijf partijen praten met elkaar over verschillende zaken, zoals:

 • welke regels er gelden voor de bedrijven die willen bouwen op het ETP;
 • hoe ze ermee moeten omgaan als het ETP groeit;
 • wie wat zegt over het ETP en hoe ze dat gaan zeggen (het communicatieplan).

Ook werken ze samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven die onderzoek doen. Deze organisaties bedenken bijvoorbeeld slimme manieren om met warmte om te gaan. Of hoe de beste reclame gemaakt kan worden, zodat veel bedrijven zich op het ETP willen vestigen.

De samenwerking werkt, want er zijn veel bedrijven die interesse hebben in het de energietransitieparken.