Energietransitie-agenda provincie Drenthe


In Drenthe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. We gebruiken minder fossiele brandstoffen in onze woningen, we leveren een omvangrijke EU-bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien enorm in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Ons doel: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; we wekken net zoveel energie op, als dat we gebruiken aan wonen, leven en werken.

Bekijk het filmpje voor een samenvatting van de Energietransitie-agenda of lees de tekst eronder.

Energietransitie-agenda: samen doorpakken

In 2050 wekken we net zoveel hernieuwbare energie op, als we gebruiken voor wonen, leven en werken. Om dit te bereiken moeten we de komende jaren het tempo opvoeren en samen doorpakken. Als provincie hebben we een energietransitie-agenda met 5 speerpunten, waar we deze collegeperiode op inzetten.

1. Hernieuwbare energie

Focus:

 • Ondersteuning gebiedsinitiatieven
 • Zon op dak
 • Kansrijke combinaties

Met deze inspanningen groeien we van de al gerealiseerde 10% naar 16% hernieuwbare energie.

2. Energiesysteem van Drenthe

Focus:

 • Ontwikkelingen in het energiesysteem
 • Een adequaat elektriciteitsnet
 • Waterstof

Zo heeft Drenthe in 2050 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken.

3. MKB en industrie

Focus:

 • Van inzicht naar actie
 • Energietoezicht
 • Innovaties en nieuwe verdienmodellen

In deze collegeperiode ondersteunen we de Drentse bedrijven om hun fossiele energiegebruik met 7% te verlagen.

4. Gebouwde omgeving

Focus:

 • Woonlastenneutrale energietransitie met betrokken inwoners
 • Energiecoöperaties
 • Gemeenten ondersteunen

Deze collegeperiode willen we een vermindering van 27% ten opzichte van 2015 van het fossiele energieverbruik in Drentse woningen realiseren.

5. Communicatie

Focus:

 • Bieden van handelingsperspectief
 • Samenwerken en verbinden
 • Bijdragen aan doelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat iedere Drent kan bijdragen aan de energietransitie. Daarom vertellen we overal in Drenthe welke mogelijkheden iedereen hiervoor heeft. De realisatie van de energietransitie kunnen we niet alleen. We werken samen met inwoners en bedrijven, we ondersteunen, delen kennis en helpen mee aan de ontwikkelingen.

We pakken samen door

De realisatie van de energietransitie kunnen we niet alleen. We werken samen met inwoners en bedrijven, we ondersteunen, delen kennis en helpen mee aan de ontwikkelingen. We pakken samen door, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in Drenthe.

Download hier de volledige Energietransitie-agenda (pdf, 1 MB)