Groen Gas


De provincie Drenthe stimuleert de ontwikkeling van Groen Gas. De groei en ontwikkeling van een Groen-Gasketen heeft namelijk meerdere positieve gevolgen. Ten eerste helpt Groen Gas bij het halen van energiedoelstellingen. Daarnaast geeft Groen Gas ook een positieve impuls aan de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. De provincie Drenthe werkt voor dit onderwerp samen met verschillende partijen: bedrijven en gemeenten, Energy Valley en Groen Gas NL.

Groen Gas is nog niet altijd zo marktgereed als groene stroom. Voor het slagen van Groen Gas moeten verschillende drempels worden overwonnen, bijvoorbeeld ten opzichte van de invoeding van Groen Gas in het bestaande regionale aardgasnet, de financiële haalbaarheid en juridische drempels.

De provincie Drenthe richt zich op twee doelstellingen:

  • 60 miljoen m3 Groen Gas productie per jaar in 2015
  • Grootschalige afzet van Groen Gas in de mobiliteitsketen

In de (uitvoering)strategie van de provincie Drenthe wordt ingezet op versterking van de gehele Groen Gas keten. Naast focus op de productie (aanbodzijde) van Groen Gas wordt daarom ook nadrukkelijk aandacht geschonken aan de distributie en afzet van Groen Gas.

Mobiliteit

De provincie Drenthe wil duurzame mobiliteit en de afname van duurzame brandstof stimuleren. De provincie begint hierbij bij zichzelf, door het eigen wagenpark de komende jaren steeds verder te "vergroenen". Hierin zijn al diverse stappen gemaakt. Op bepaalde onderwerpen zoals de lobby rondom de fiscalisering van Groen Gas of het aanbesteden van nieuwe OV concessies wordt samengewerkt met andere provincies.