Energy Valley


De stichting Energy Valley is gestart in 2003. Onder de stichting vallen verschillende losse organisaties die samen een doel hebben. Dit doel is om de energiesector in Noord-Nederland te laten groeien.

Samenwerken aan het energieprobleem

Onder de vlag van Energy Valley werken allerlei organisaties samen op het gebied van energie. Ze maken gebruik van elkaars kennis en mensen. Het zijn overheidsorganisaties,  zakelijke en niet-zakelijke organisaties die samenwerken. Deze organisaties zoeken zelf ook al naar oplossingen voor het energieprobleem. Door samen te werken, hopen ze dat dit nog sneller gaat. Ook willen ze op deze manier van elkaar leren. En samen willen ze het noorden van Nederland als energiegebied sterk maken. Energy Valley zorgt dat alle organisaties met elkaar blijven samenwerken.

Noord-Nederland als belangrijkste energiegebied

In de volgende jaren wil de provincie Drenthe dat Noord-Nederland het belangrijkste energiegebied wordt. Van Nederland en van Europa. De provincie werkt daarom samen met andere provincies. Dit zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Deze provincies spreken samen ook af wat ze beter willen doen met energie en het klimaat in Noord-Nederland. Dit doen ze onder de vlag van Energy Valley.