Energiestrategie provincie Drenthe


Provincie Drenthe zet zich in voor een duurzame Drentse energiehuishouding. We moeten minder fossiele energie gebruiken. Daarvoor is het nodig dat we meer hernieuwbare energie produceren. Fossiele energie moeten we efficiënter en schoner gebruiken. In de Energiestrategie Drenthe staat hoe dat kan. Met onze partners denken we na over hoe we maatregelen vormgeven en uitvoeren.

Doelen

In de Energiestrategie Drenthe beschrijven we de huidige stand van zaken beschreven. Deze hebben we vergeleken met de doelstellingen voor 2020 en 2050. Het belangrijkste doel van de Energiestrategie is minder broeikasgassen. Maar het gaat er ook om dat we straks geen problemen hebben met de levering van energie. Daarnaast kijken we naar de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe. Nieuwe energie betekent nieuwe werkgelegenheid, nieuwe energielandschappen en nieuwe initiatieven van inwoners.

In de Energiestrategie heeft de provincie Drenthe het volgende concrete doel gesteld:

  • 20% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990

Opgave voor de hele samenleving

Deze energietransitie is een opgave voor de hele Drentse samenleving. Daarom praten we met betrokkenen over de strategie, uitwerking en uitvoering daarvan.