Energy College


De Energy Academy Europe (EAE) is een vakopleiding voor technische energiespecialisten. Er zijn meerdere opleidingen en deze hebben verschillende niveaus. Het Energy College is de vakopleiding op mbo-niveau.

De opleidingen van de Energy Academy Europe leiden mbo-studenten op tot energiespecialisten.

Verschillende scholen

Het Energy College is niet één school. Het onderwijs wordt verzorgd door meerdere scholen. Het gaat dan om vakopleidingen zoals de AOC’s (Agrarische Opleidingscentra) en ROC’s (Regionale Opleidingscentra). Deze scholen werken onder de naam Energy College samen met bedrijven en de overheid. Met elkaar bepalen ze wat belangrijke zaken zijn om te leren en waar nu vraag naar is. Op deze manier worden de jongeren opgeleid tot technische vakmensen op het gebied van energie.

Vakspecialist

Op het Energy College volgen alle studenten een aantal algemene onderdelen. Iedereen krijgt dus dezelfde basiskennis. Daarna gaan de studenten zich specialiseren. Er zijn twee richtingen. Deze richtingen worden hotspots genoemd. Dit zijn:

Leerwerkomgevingen

In een leerwerkomgeving werken de studenten in een bedrijf en gaan zij daarnaast ook naar school. De studenten kiezen wel een bepaalde richting om zich in te specialiseren. Een voorbeeld is offshore windenergie, zoals windmolens op zee. Een ander voorbeeld van specialisatie is smart grids. Dat zijn nieuwe soorten elektriciteitssystemen.

Gebouwde omgevingen

Hiermee wordt bedoeld dat scholen en bedrijven onder één dak zitten. Ze leren hier theorie en praktijk. Ook lopen ze er stage en halen ze hun diploma.

Als studenten hun mbo-diploma van het Energy College hebben gehaald, kunnen ze doorstromen naar een (hogere) opleiding van de Energy Academy Europe.