Energietransitieparken


Op een energie transitie park staan meerdere bedrijven. Deze bedrijven werken met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars kennis zodat ze niet alles zelf hoeven te doen of te leren. Ook werken ze samen om het werk in de bedrijven zo handig mogelijk te organiseren.

De bedrijven op de energie transitie parken werken op verschillende gebieden met elkaar samen. Een voorbeeld daarvan is het gebruiken van de warmte die afkomt van het ene bedrijf voor het andere bedrijf. Een ander voorbeeld van samenwerken is dat ze met elkaar nieuwe technieken voor verwerking en opwekking bespreken en regelen. Bijvoorbeeld hoe ze grondstoffen uit afval kunnen halen. Of hoe ze duurzame brandstoffen kunnen maken zoals groen gas.

De overheid vindt energie transitie parken belangrijk. Ze willen graag dat er anders en zuiniger met energie wordt omgegaan. De energie transitie parken zijn een goede manier om dit voor elkaar te krijgen. Op het park wordt anders en zuiniger omgegaan met elektriciteit en warmte. Het park is dus een handige plek voor bedrijven die warmte nodig hebben in hun bedrijf. Of voor bedrijven die juist veel warmte afgeven.

Energie transitie parken in Drenthe

In Drenthe wordt gewerkt aan vier energie transitie parken. Dit zijn:

 • ETP Midden-Drenthe (in Wijster)
 • ETP Europark (in Coevorden)
 • ETP Emmtec Services (in Emmen)
 • ETP Gasselternijveen

ETP Midden-Drenthe

Op het energie transitie park in Wijster werken vijf partijen samen. Dit zijn:

 • Attero
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Energy Valley
 • Provincie Drenthe

Uit elke organisatie denken een aantal mensen mee over de energie transitie parken. Deze mensen zitten in het kernteam of in de stuurgroep. In het kernteam zitten medewerkers die veel weten van de onderwerpen waar het over gaat. In de stuurgroep zitten de bestuurders en directeuren. Deze vijf partijen praten met elkaar over verschillende zaken, zoals:

 • welke regels er gelden voor de bedrijven die willen bouwen op het energie transitie park
 • hoe ze ermee moeten omgaan als het energie transitie park groter moet worden
 • wie wat zegt over het energie transitie park en hoe ze dat gaan zeggen (het communicatieplan)

Ook werken ze samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven die onderzoek doen. Deze organisaties bedenken bijvoorbeeld slimme manieren om met warmte om te gaan. Of hoe de beste reclame gemaakt kan worden zodat veel bedrijven op het energie transitie park willen staan.

De samenwerking werkt want er zijn inderdaad veel bedrijven die meer willen weten over het energie transitie park.