Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie MKB en oplossingen netcongestie


Om initiatiefnemers van projecten voor energieopwek te helpen en ondersteunen stelt de provincie de subsidieregeling 'Stimulering CO₂-reductie MKB en oplossingen netcongestie’ open. Initiatiefnemers kunnen vanuit deze regeling subsidie aanvragen voor een haalbaarheid-onderzoek door een professionele adviseur naar alternatieven voor een netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net. Hiervoor kunnen zij een subsidie van maximaal 90% van de subsidiabele advieskosten aanvragen met een maximum van € 4.500. In totaal is er € 70.000 beschikbaar in de regeling voor projecten die te maken hebben met netcongestie.

Met de subsidie wil de provincie een bijdrage leveren aan het identificeren van praktische en haalbare oplossingen voor het niet terug kunnen leveren van elektriciteit op het net. Doel is de realisatie van zoveel mogelijk duurzame projectinitiatieven die al zijn voorbereid maar niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk en geen energie kunnen terugleveren.

In de regeling is er ook de mogelijkheid voor ondernemers om subsidie aan te vragen voor onafhankelijk onderzoek en advies om de mogelijkheden voor duurzame opwek en energiebesparing in kaart te brengen. Bij duurzame opwek gaat het dan vooral om zon op dak. Ondernemers kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor onderzoek naar de dakconstructie en advies hoe deze te kunnen verbeteren voor de plaatsing van zonnepanelen. Voor duurzame opwek en energiebesparing kunnen ondernemers vanuit de regeling maximaal 50% subsidie krijgen voor advieskosten met een maximum van € 1.500.

Meer informatie over de subsidieregeling en hoe u een aanvraag in kunt dienen is te vinden via het subsidieloket.


Energiecoöperaties kunnen geen gebruik maken van de regeling ‘Stimulering CO₂-reductie MKB en oplossingen netcongestie’. Voor hen is de regeling Collectieve energie-initiatieven beschikbaar waarmee een soortgelijk haalbaarheidsonderzoek kan worden uitgevoerd. Energiecoöperaties kunnen wel gebruik maken van de informatie over adviseurs en voorbeeldoplossingen voor alternatieve aansluitmogelijkheden als er sprake is van netcongestie.

Ter inspiratie:

Een lijst van adviesbureaus (let op; deze lijst is samengesteld uit bedrijven die zichzelf aanmelden) die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie: