Drenthe zoekt adviesbureaus voor oplossingen voor netcongestie bij duurzame energieopwekking


Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in provincie Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat netcongestie (transportschaarste). Het gevolg is dat veel duurzame projecten op dit moment niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en/of niet tijdig gebruik kunnen maken van hun subsidiebeschikking. Om dit probleem op te lossen is provincie Drenthe op zoek naar enthousiaste adviesbureaus die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie.

Wat vragen wij?

Provincie Drenthe wil graag zoveel mogelijk kleine tot middelgrote duurzame energie-initiatieven met een grootzakelijke netaansluiting (MKB, (sport)verenigingen, etc.) ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor netcongestie. Het gaat dan onder andere om het uitwerken van een businesscase. In deze businesscase dient u alternatieven te bieden voor een grootzakelijke netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net. Vanuit deze businesscase dient de initiatiefnemer vervolgens pragmatische oplossingen aangereikt te krijgen die technisch-economisch doorgerekend worden. Verder hoort een analyse van de specifieke situatie van de initiatiefnemer en een patroon van vraag naar en aanbod van elektriciteit te worden uitgewerkt. Om ook andere initiatiefnemers in Drenthe te kunnen helpen met de geboden oplossingen, wil provincie Drenthe na afloop van het onderzoek (een samenvatting van) de resultaten ter beschikking te stellen voor openbare publicatie op de website van de provincie.

Aanmelden

Om initiatiefnemers hierbij te kunnen helpen wil de provincie een lijst met  adviesbureaus beschikbaar stellen met kennis van de materie netcongestie en mogelijk oplossingen hiervoor.  Deze lijst wordt gepubliceerd op de pagina netcongestie. Denkt u hier een pragmatische bijdrage aan te kunnen leveren? Meld u dan aan. Wij vragen u om op dit formulier onder andere aan te geven wat uw ervaring en kennis is in dergelijke duurzame projecten.

Vragen en meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Irin Bouwman of Harold Veldkamp, projectaanjagers energiesysteem en adequate netten via telefoonnummer 0592-36 5555. Mailen kan naar post@drenthe.nl onder vermelding van ‘Aanmelding adviseur netcongestie-oplossingen'.