Natuurstructuurkaart


Natuurstructuurkaart

Natuurstructuur kaart (pdf, 2.1 MB)

De kaart is gebaseerd op de gegevens uit Natuur in Drenthe. De kaart waarop deze gegevens zijn te zien is tevens digitaal beschikbaar via de website van de provincie Drenthe, www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten. Het illustreert dat Drenthe is opgebouwd uit een aantal gedeeltelijk over elkaar heen vallende structuren. Elke structuur vormt de basis voor specifieke natuurwaarden, waar verschillende soorten op hun eigen wijze gebruik van maken. Zo verblijft een Zwarte specht voornamelijk in een grote arealen oud bos zoals het Drens Friese Wold, terwijl de das een dassenburcht in een heideterrein heeft en zich beweegt langs houtwallen, bosjes en esranden naar het beekdal om daar te foerageren.