Korstmossenrapport


De provincie Drenthe voert al sinds 1978 onderzoek uit aan korstmossen op bomen. In 1989/91 kreeg het huidige meetnet gestalte en is gestart met de monitoring. Op vele honderden punten zijn toen de korstmossen op groepjes bomen geïnventariseerd. Herhalingsonderzoek heeft in 1996/98 en 2004 plaatsgevonden. Dit rapport behandelt de resultaten van de derde integrale herhalingsronde in 2009/10.

Bekijk het rapport (pdf, 8.7 MB) (PDF).