Grensoverschrijdend


In Noord Drenthe liggen omvangrijke laagveenmoerassen en meren, met soorten als Otter, Bever en Zeearend. Deze laagveengebieden maken deel uit van een reeks laagveenmoerassen in Groningen, Friesland en Overijssel. De laagveenmoerassen staan in verbinding met de Drentse beekdalen, zoals de Drentsche Aa, het Peizerdiep, de Wapserveense en de Vledder Aa. Ook is er een relatie met de hoger gelegen natuur gebieden. Hier liggen veel kansen om tot een grootschalig, samenhangend natuurlijk systeem te komen waar ook ruimte is om te wonen en te werken. We werken graag samen met de buurprovincies aan deze ontwikkeling.

Samen met de provincie Fryslân geven we vorm aan de grensoverschrijdende natuurgebieden als Drents-Friese Wold en Fochteloërveen. In Zuidwest Drenthe ligt het Reestdal, waar we het van belang vinden dat in een groot deel van de lagere beekgronden de natuur haar gang kan gaan. We hebben hierover afstemming met de provincie Overijssel. Met Overijssel stemmen we ook af over de verbinding tussen de droge natuurgebieden Sallandse heuvelrug, Dwingelderveld en Midden-Drenthe. Met onze oosterburen werken we samen aan de versterking van de veengebieden in het zuid oosten aan het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen.