Flora en Faunabeleidsplan


Uitgangspunten voor het Flora- en Faunabeleid zijn

  • Bewuste introductie van planten en dieren willen we alleen op basis van criteria in het Flora- en Faunabeleidsplan.
  • Voorlichting en preventie gaan boven bestrijding en schadevergoeding of subsidies.
  • Het middel van bestrijding en het middel van bescherming moet effectief zijn ook in relatie tot de kosten en baten.
  • De verstorende invloed van ingrijpen mag geen grotere aantasting veroorzaken dan de soort zelf doet.
  • Een goede organisatie van de monitoring is belangrijk voor bedreigde soorten, bij schade en overlast en nieuwe soorten.

Zie ook